Rapoo- It solutions & Corporate template

אישור הורים לפרסום תמונה של ילד/תם הקטין/ה

אנו החתומים מטה, מאשרים למועצה האזורית עמק יזרעאל לפרסם תמונה של בני/בתי הקטין/ה.
אנו מאשרים לדוברות המועצה האזורית לפרסם התמונה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולהפיץ אותה גם לכלי תקשורת.


תאריך\שעה: 23/09/2021 15:23:22
מספר בקשה: 858743
 
 
*
 
*
 
 
 
 
הקלד את הספרה "א ר ב ע"    

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות