Rapoo- It solutions & Corporate template

טופס א' 1 - הצהרת הורה

משרד החינוך - מועצה אזורית חוף השרוןאנו מצהירים בנוגע לילדנו/ילדתנו, כדלהלן:
 
- חום הילד/ה ייבדק כל בוקר לפני היציאה לבית הספר. אם החום בבדיקה ו/או ביומיים שקדמו לה מעל 38.0 מעלות, הילד/ה לא ייצא לבית הספר ואנו נעדכן בכך את הנהלת בית הספר.
 
- אנו מתחייבים לעדכן את הנהלת המוסד החינוכי על כל חריגה מהתנאים שצוינו לעיל.

תאריך\שעה: 23/09/2021 15:39:14
מספר בקשה: 858751
 
 
*
 
* של התלמיד
 
*
 
 
 
של ההורה
 
 
הקלד את הספרה "א ר ב ע"    

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות