Rapoo- It solutions & Corporate template

אשטנגה יוגה ויניאסה באלוני אבא

מפגשי יוגה בזרימה ברוח האשטנגה יוגה ויניאסה.

תרגול דינמי בו נעשה שימוש בנשימה, תנוחות, מדיטציה ושיחה כאמצעי לשחרר את מה שמוחזק, להתקרב אל עצמי ואל העולם.

בימי ראשון בין השעות 8:00-9:30 בבית הנוער.

עלות שיעור 50 שקלים.

מוזמנים ומוזמנות באהבה רבה

שקד דקל 0508632041


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות