Rapoo- It solutions & Corporate template


ימי פעילות:

יום ראשון - כיתות ד-ו (מתקדמים) בין השעות 16:00-17:30
יום שני - מבוגרים (רמת רכיבה גבוהה) בין השעות 06:00-07:30
יום שלישי - מבוגרים (מתחילים) בין השעות 06:00-07:30
יום שלישי - ילדי גן חובה-א בין השעות 17:00-18:00
יום שלישי - כיתות ב-ג בין השעות 16:00-17:00
יום רביעי - מבוגרים (רמה בינונית) בין השעות 06:00-07:30
יום רביעי כיתות ד-ו (מתחילים) בין השעות 16:00-17:30
 
בשעון חורף השעות ישתנו מעט, בימים גשומים האימונים נערכים במקום סגור עם טריינרים (מתקן מיוחד המתאים לכל אופניים ומאפשר רכיבה שאינה בשטח)
 עלות 170 ש"ח לפעם בשבוע

מפגש ראשון בתאום מראש

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות